07/09/2023

Pravni in etični vidiki varovalnih ukrepov v izbranem socialno varstvenem zavodu – kvalitativna raziskava

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom z naslovom Pravni in etični vidiki varovalnih ukrepov v izbranem socialno varstvenem zavodu – kvalitativna raziskava, kandidatke Lare Košir, bo potekal v četrtek, 7. 9. 2023 ob 13:30 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: Marta Smodiš, viš. pred.
Mentorica: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Članica: dr. Zdenka Tičar, pred.
  
 
Referat za študijske in študentske zadeve