07/09/2023

Osebna nega zaposlenih v zdravstvu – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Osebna nega zaposlenih v zdravstvu – pregled literature, kandidatke Nermine Kaltak, bo potekal v četrtek, 7. 9. 2023, ob 8:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: Katja Vrankar, pred.
Mentorica: doc. dr. Irena Grmek Košnik
Članica: Marta Smodiš, viš. pred.
  
 geslo 123456
 
Referat za študijske in študentske zadeve