07/09/2023

Pogled mladih na poklic medicinske sestre – kvantitativna raziskava

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pogled mladih na poklic medicinske sestre – kvantitativna raziskava, kandidatke Patricije Vrečar, bo potekal v četrtek, 7. 9. 2023 ob 10:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.  

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, viš. pred. predsednica
doc. dr. Sanela Pivač mentorica
doc. dr. Katja Pesjak članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve