14/09/2023

Socialni vidiki kakovosti življenja z rakom – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Socialni vidiki kakovosti življenja z rakom – pregled literature, kandidatke Klavdije Gnidovec, bo potekal v četrtek, 14. 9. 2023 ob 15:00 uri na daljavo, preko ZOOM aplikacije.  

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Zdenka Kramar, pred. predsednica
Marjana Bernot, viš. pred. mentorica
doc. dr. Katja Pesjak članica