20/09/2023

Pregled etiologije in preventive nastanka plavalske rame pri profesionalnih plavalcih – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom Pregled etiologije in preventive nastanka plavalske rame pri profesionalnih plavalcih – pregled literature, kandidatke Nike Kolarič, bo potekal v sredo, 20. 9. 2023 ob 18:00 uri, na daljavo, preko ZOOM aplikacije.  

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Blanka Koščak Tivadar, viš. pred. predsednica
doc. dr. Eva Uršej mentorica
izr. prof. dr. Mirna Macur članica
 
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve