20/09/2023

Optimizacija vadbe pri rehabilitaciji patelofemoralnega sindroma – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom Optimizacija vadbe pri rehabilitaciji patelofemoralnega sindroma – pregled literature, kandidata Alexa Cisarja, bo potekal v sredo, 20. 9. 2023 ob 12:00 uri, na daljavo, preko ZOOM aplikacije. 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Andrea Backović Juričan, viš. pred. predsednica
doc. dr. Eva Uršej mentorica
doc. dr. Katja Pesjak članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve