05/10/2023

Ocena in zaznavanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstveni negi na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana - študija primera ene organizacije

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ocena in zaznavanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstveni negi na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana - študija primera ene organizacije, kandidatke Nataše Mikez, bo potekal v četrtek, 5. 10. 2023, ob 15:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom. 


Komisija za zagovor diplomskega dela:

doc. dr. Radojka Kobentar                                 predsednica
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.     mentorica
doc. dr. Branko Bregar                                       somentor
doc. dr. Irena Grmek Košnik                              članica

Geslo: 123456


Referat za študijske in študentske zadeve