21/09/2023

Izkušnje in odnos zaposlenih v zdravstveni negi v enoti intenzivne terapije do mentorstva študentov zdravstvene nege – kvalitativna raziskava

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Izkušnje in odnos zaposlenih v zdravstveni negi v enoti intenzivne terapije do mentorstva študentov zdravstvene nege – kvalitativna raziskava, kandidatke Kaje Greblo, bo potekal v četrtek, 21. 9. 2023 ob 08:00 uri,  na daljavo, preko ZOOM aplikacije. 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred. predsednica
doc. dr. Sanela Pivač mentorica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve