26/09/2023

Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnih centrih v Sloveniji - eksplorativna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnih centrih v Sloveniji - eksplorativna raziskava, kandidatke Saše Pečelin, bo potekal v torek, 26. 9. 2023, ob 14:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom. 


Komisija za zagovor diplomskega dela:

prof. dr. Antonija Poplas Susič         predsednica
doc. dr. Saša Kadivec                      mentorica
doc. dr. Sanela Pivač                       članica

Geslo: 123456


Referat za študijske in študentske zadeve