26/09/2023

Poziv študentom študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS), Fizioterapija (VS) in študentom druge stopnje na študijskem programu Napredne zdravstvene nege (mag./2l.) za oddajo vlog za priznavanje št. obveznosti na podlagi znanj in spretnosti

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) bo v študijskem letu 2023/2024 priznavala študijske obveznosti študentom na področju priznavanja kliničnega usposabljanja na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih z opravljanjem dela. Študent lahko uveljavlja priznavanje obveznosti na kliničnem usposabljanju (obvezno in izbirno klinično usposabljanje) na študijskih programih prve in druge stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.).

 
Merila za izpolnjevanje pogojev za priznavanje in postopek priznavanja študijskih obveznosti na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih na delovnem mestu, podrobno urejajo Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, ki so dostopna v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS)
 
Priznan predmet velja samo za tekoče študijsko leto. Vlogo študent naslovi na KŠŠZ, ki bo vloge sproti obravnavala v spodaj določenih terminih seje komisije.
 
Izpolnjeno popolno vlogo študent odda v Referat za študijske in študentske zadeve. 
 
KŠŠZ bo obravnavala vloge na dveh sejah:
 
2. redni seji: 6. 11. 2023     Rok za oddajo vloge je: 30. 10. 2023
3. redni seji: 11. 12. 2023 Rok za oddajo vloge je: 4. 12. 2023
 
Po 11. 12. 2023 KŠŠZ vlog za priznavanje predmetov obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja, za študijsko leto 2023/2024 ne bo več sprejemala in obravnavala zaradi zahtev organizacije obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja v tekočem študijskem letu. Prav tako komisija ne bo obravnavala pomanjkljivo izpolnjenih vlog in vlog ne bo mogoče dopolnjevati. Študent bo prejel sklep o priznanju študijskih obveznosti po obravnavi vloge na KŠŠZ in potrditvi na seji Senata.
 
V primeru vprašanj glede izpolnjevanja vloge, potrebnih prilog in samega postopka priznavanja se lahko obrnete na Referat za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur.
 
 
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Predsednica KŠŠZ