11/10/2023

Oddaljen dostop do baz podatkov

Spoštovani,

 
obveščamo vas, da smo za študente prvih letnikov, študijskih programov
 
Fizioterapija (VS)
Zdravstvena nega (VS)
Napredna zdravstvena nega (mag.)
Promocija zdravja (mag.)
Zdravstvene vede (dr.)
 
uredili dostop do baz podatkov, ki jih boste potrebovali za iskanje e-gradiva. Dostop je izven fakultete na Jesenicah mogoč z uporabniškim imenom in geslom.
 
Uporabniško ime in geslo sta identična uporabniškemu imenu in geslu, ki ga uporabljate za dostop v ŠIS.
 
Vedno dostopajte preko spletne strani fakultete (O fakulteti, Organiziranost fakultete, Knjižnica, Povezave do baz podatkov, Oddaljen dostop do baz podatkov iz knjižnice ŠSLJ ali od doma (z uporabniškim imenom in geslom)).
 
Če boste imeli težave z dostopom se obrnite na knjižnico na Jesenicah ali v Študijskem središču Ljubljana.
 
Vsi ostali študenti s statusom dostopate do baz podatkov na enak način kot preteklo študijsko leto.
 
Študenti brez statusa lahko uporabniško ime in geslo pridobijo v primeru plačila za knjižnične storitve (znesek po veljavnem ceniku je 40,42 EUR). Po opravljenem nakazilu na račun fakultete je o tem potrebno obvestiti knjižnico (na mail: knjiznica@fzab.si). Dostop se omogoči za tekoče študijsko leto.
 
Za knjižnico
Marjetka Kocijančič