27/10/2023

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 59. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20 in 99/23) in 84. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač sprejme naslednji Sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. 

Obrazec: Kandidatura za člana študentskega sveta FZAB

 

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja