03/11/2023

Sklep o podaljšanju roka za oddajo kandidature za volitve v študentski svet

Na podlagi Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20 in 99/23) je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin doc. dr. Sanela Pivač sprejela Sklep o podaljšanju roka za oddajo kandidature za volitve v  Študentski svet FZAB. 


Študentje lahko oddate kandidaturo do srede, 8. 11. 2023 do 12. ure.

 
 
doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja