02/02/2024

Razpis za vpis – prvi prijavni rok za program Zdravstvena nega (VS) 2024/2025

Pozdravljeni, bodoče študentke in študenti FZAB!

Vabimo vas k vpisu na visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega!

Informativni dnevi bodo potekali na obeh lokacijah:
•    v petek 16. 2. 2024 ob 10:00 in 15:00 uri na lokaciji FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
•    v petek 16. 2. 2024 ob 15:00 uri na lokaciji Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana.

•    v soboto 17. 2. 2024 ob 10:00 uri na lokaciji FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
•    V soboto 17. 2. 2024 ob 10:00 uri na lokaciji Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30 a, Ljubljana.

Število vpisnih mest in lokacija izvedbe:
•    70 mest za redni študij, lokacija FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
•    60 mest za izredni študij (30 mest na lokaciji FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice in 30 mest na lokaciji Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana)

Prijavni in vpisni roki:
•    1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 20. 3. 2024.

Več informacij:
•    Razpisno besedilo za vpis v študijskem letu 2024/2025 (PDF)
•    Predstavitev programa Zdravstvena nega (VS)

Za več informacij smo vam na voljo tudi po telefonu ali e-pošti:
•    Jesenice: referat@fzab.si in 04 586 93 61
•    Ljubljana: referatlj@fzab.si in 05 93 39 580


Navodila za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 20. marca 2024.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben  je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske  programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

NE POZABITE:
Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 20. marec 2024.

Po 20. marcu 2024 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program.   Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!