07/11/2011

Gostujoči visokošolski učitelji na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2011/2012

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« (Uradni list RS, št. 45/2011 dne 10. 6. 2011).

 V okviru javnega razpisa bodo na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice gostovale naslednje visokošolske učiteljice:
 

Visokošolski učitelj Naziv organizacije Predmet Termin
dr. Elizabeth Ann Curtis Trinity College, School of Nursing and Midwifery Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi Od 9. 11. 2011 do 11. 11. 2011;
od 4. 6. 2012 do 8. 6. 2012
dr. Elizabeth Ann Curtis Trinity College, School of Nursing and Midwifery Vodenje zaposlenih Od 23. 1. 2012 do 27. 1. 2012
dr. Joy Merrell Swansea University, School of Health Science, Department of Nursing Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega Letni semester
dr. Alyson Kettles University of Aberdeen, Centre of Academic Primary Care Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi Letni semester
dr. Iva Holmerová Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo Letni semester
dr. Alice Kiger  University of Aberdeen, Centre of Academic Primary Care Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege Od 21. 11. 2011 do 25. 11. 2011;
od 12. 12. 2011 do 16. 12. 2011
dr. Fiona Murphy Swansea University, School of Health Science, Department of Nursing Teorija in praksa zdravstvene nege Od 12. 3. 2012 do 16. 3. 2011;
od 16. 4. 2012 do 20. 4. 2012
dr. Angela Kydd UWS University of the West Scotland, School of Health Nursing and Midwives Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo Od 28. 2. 2012 do 2. 3. 2012;
od 5. 6. 2012 do 6. 6. 2012Projekt št. OP RCV_VS-11-45

Naziv projekta: »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«

Upravičenec:
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice

Javni viri financiranja:
34.500,30 EUR

Trajanje projekta:
od 1. 10. 2011 do 30. 6. 2012

Kontaktna oseba:
doc. dr. Brigita Skela Savič
telefon: +386 4 5869 360
e-pošta: dekanat@vszn-je.si 

 
http://www.svlr.gov.si/


 

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A