07/11/2011

Volitve članov predstavnikov študentov v Študentski svet VŠZNJ

Na podlagi 7. člena Navodil o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

 

RAZPISUJEM

volitve v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Volilni odbor:

Predsednik: Miha Požek   
Član: Marko Mustar   
Član: Teo Žijan


Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, to je v torek, dne 8. 11. 2011 in se izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev, to je v ponedeljek, dne 14. 11. 2011.


Kandidatura mora vsebovati:
-    ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,
-    potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
-    datum,
-    lastnoročni podpis kandidata.Kandidature se oddajo v Referatu za splošne zadeve, pri Simoni Jeglič, dipl. upr. org. (informacije: 04 5869 373 oziroma sjeglic@vszn.je.si).


Volitve bodo potekale v knjižnici Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3,

 

v sredo, 23. 11. 2011 od 11. do 16. ure.Člane Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Volitve potekajo tako, da volilni odbor v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s podpisom v volilni imenik.


 

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A