16/11/2011

Kandidatna lista za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet VŠZNJ


Na podlagi 7. in 8. člena Navodil o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice objavljam

Kandidatno listo za volitve v Študentski svet
Visoke šole za zdravstveno nego JeseniceKandidat:

1. Urban Bole
2. Zala Marn
3. Vildana Omanović
4. Dženita Šahinović
5. Nina Štuhec
6. Mateja Tavčar
7. Ivan Topić

Volitve bodo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, v prostoru knjižnice VŠZNJ,


 

v sredo, 23. 11. 2011 od 11. do 16. ure.


Člane Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Volitve potekajo tako, da volilni odbor v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s podpisom v volilni imenik.


Volilni odbor:

Predsednik: Miha Požek   
Član: Marko Mustar   
Član: Teo Žijan       

 


doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja