24/11/2011

Izid volitev predstavnikov članov študentov v Študentski svet

IZID VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET
VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICEVolitve v Študentski svet so potekale v sredo, dne 23. 11. 2011 na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, v računalniški učilnici, od 11. do 16. ure.


Izid glasovanja:
 

Ime in priimek kandidata
Število glasov Odstotek (%)
Urban Bole 27 21,09
Zala Marn 29 22,66
Vildana Omanović 10 7,81
Dženita Šahinović 10 7,81
Nina Štuhec 28 21,88
Ivan Topić 24 18,75


Člani Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice so trije kandidati z največjim številom prejetih glasov.

Predsednik:    Miha Požek       
Član:              Marko Mustar       
Član:              Teo Žijan