30/11/2011

Predavanje s praktičnimi delavnicami s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši študij

Na pobudo Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, študentov tutorjev in potrditve predloga na 2. redni seji Senata VŠZNJ, smo za študente 1. letnika rednega študija študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega organizirani dve predavanji s praktičnimi delavnicami s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši študij.
 

Prvo predavanje z naslovom »Učenje za učinkovit študij« je izvedla redna profesorica dr. Sonja Pečjak iz Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predavanje je bilo namenjeno predstavitvi samoregulacijskega učenja s poudarkom na praktičnem prikazu dveh strategij uspešnega načina študija:
 

  • strategija označevanja bistva med branjem,
  • strategija oblikovanja zapiskov po Paukovi strategiji na primeru besedila iz učbenika VŠZNJ »Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja«.
     

Drugo predavanje z naslovom »Načrtovanje izpitnih obveznosti« bo prav tako izvedeno v obsegu treh pedagoških ur v zimskem semestru študijskega leta 2011/2012. O poteku izobraževanja boste obveščeni v prihodnjih dneh.


Fotografije predavanja
 

doc. dr. Joca Zurc
Prodekanja za izobraževanje
doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja