09/01/2012

4. zimska šola visokošolske didaktike: Sodobne učne strategije v visokošolskem izobraževanju

 

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvoVisoka šola za zdravstveno nego Jesenice je organizirala že 4. zimsko šolo visokošolske didaktike z naslovom »Sodobne učne strategije v visokošolskem izobraževanju«, ki je potekala v petek, 10. februarja 2012.

Zimska šola je bila namenjena vsem visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, da nadgradijo svoje pedagoško znanje za poučevanje in izvedbo predmetov, usvojijo nove didaktične pristope za delo z visokošolsko populacijo, in posledično vplivajo na povečanje študijske uspešnosti svojih študentov.PROGRAM

8.00 - 8.30
Registracija udeležencev

8.30 - 8.35
Uvodni pozdrav

doc. dr. Brigita Skela Savič, dekanja

8.35 - 10.00
Temeljni pedagoški in didaktični koncepti v visokošolskem izobraževanju: vzgoja, izobraževanje, poučevanje, znanje, kompetence
doc. dr.  Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

10.00 - 10.15
ODMOR

10.15 - 11.45
Aktualne dileme poučevanja v visokošolskem izobraževanju
doc. dr.  Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

11.45 - 12.15
ODMOR

12.15 – 13.45
Konceptualni vidiki preverjanja in ocenjevanja znanja študentov
doc. dr.  Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

13.45 - 14.00
ODMOR


14.00 – 15.30
Načrtovanje in izvajanje ocenjevanja znanja študentov: učinkoviti pristopi k pisnemu, ustnemu in spretnostnemu ocenjevanju
doc. dr.  Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

15.30 – 15.45
Razprava in zaključekPrijavnica

Program

Fotografije dogodka
 

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič