18/08/2010

Interaktivna konferenca in mentorsko izobraževanje za klinične mentorje

Operacija »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika«, se financira iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”

Projekt št. OP RCV_VS-10-09

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

organizira interaktivno konferenco in mentorsko izobraževanje za klinične mentorje

KAKO IZBOLJŠATI ODNOS ZDRAVSTVENIH DELAVCEV V KLINIČNEM OKOLJU IN ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE DO GERONTOLOGIJE TER DVIGNITI STROKOVNI UGLED DO DELA S STAREJŠIMI

z učnima delavnicama

RAZVIJMO ODNOS IN UGLED DO ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKOV – DELO PO SKUPINAH

Izobraževanje bo potekalo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, Jesenice, v četrtek 9. in petek 10. 09. 2010 v predavalnici 1.

Interaktivno konferenco in mentorsko izobraževanje za klinične mentorje organiziramo v sklopu projekta »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika«, ki je financiran preko razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.

Učni delavnici bosta namenjeni izboljšanju dela kliničnih mentorjev s starejšo populacijo ter izmenjavi mnenj in izkušenj. Predstavili bomo celoten projekt ter tudi prve rezultate raziskav, ki smo jih izvedli med študenti in kliničnimi mentorji, s katerima smo proučevali odnos zdravstvenih delavcev in študentov zdravstvene nege do dela s starostniki.

Dodatne informacije so objavljene v nadaljevanju v pdf dokumentu.
Vljudno vabljeni,

doc. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA


Jesenska Šola mentorstva september
Prijavnica za izobraževanje september