02/03/2012

E – študij na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

 

Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2011/2012 pričenjamo z e-izobraževanjem. Predmet Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi se bo delno izvedel v spletnem učnem okolju Moodle (e-učilnica).
V e-učilnici bodo študenti in visokošolski učitelji sodelovali pri različnih aktivnostih in dostopali do študijskih gradiv v različnih oblikah, na podlagi katerih bodo gradili skupno znanje. E-učilnica bo odprta 24 ur na dan in 7 dni v tednu.
Uvajanje takšnega načina dela spremeni vlogo visokošolskega učitelja, ki postaja vse bolj spodbujevalna, manj pa je v vlogi posredovalca znanja. Aktivnosti bodo potekale preko dejavnosti Moodle Wiki, kjer bo visokošolski učitelj sproti pregledoval naloge študentov in jih usmerjal k izboljšavi nalog. Moodle Wiki je orodje za ustvarjanje znanja, omogoča tudi izdelavo spletnega učbenika in drugih učnih gradiv ter izdelavo zapiskov.
Študentom bo stalno zagotovljena ustrezna administrativna, strokovna in tehnična podpora za nemoteno izvedbo e-izobraževanja.