Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2010
Število strani: 515

Obsežen recenziran zbornik predavanj z mednarodne konference vsebuje triinpetdeset znanstvenih in strokovnih prispevkov domačih in tujih udeležencev konference. Je pomembno študijsko gradivo za študente in je na voljo v vseh knjižnicah visokih zdravstvenih šol in fakultet.

Z mednarodnimi znanstvenimi konferencami želi VŠZNJ v Slovenijo pospešiti pretok znanja iz razvitih držav na področju zdravstvene nege kot pomemben del razvojnih spodbud za razvoj raziskovanja v zdravstveni negi. Danes pacient  namreč potrebuje celosten pristop, kar zahteva razvoj vseh znanstvenih disciplin in področij v zdravstvu, zato so tovrstne aktivnosti potrebne in nujne.

Vabljeni predavatelji, ki so prispevali k pretoku znanj, so zastopali Wales, Škotsko, Anglijo, Portugalsko, Norveško in Slovenijo. Predstavljeni so bili rezultati raziskovalnega dela v njihovih državah. Opozorili so na pomen raziskovanja, izobraževanja, ustvarjanje povezav med teoretičnimi koncepti v zdravstveni negi in prakso, pomen promocije zdravja, zdravstvene vzgoje, dobre primere kliničnega dela ter pomen partnerskega sodelovanja v sodobni zdravstveni negi in zdravstvu. Na mednarodni znanstveni konferenci v plenarnem delu smo gostili ugledne tuje in domače strokovnjake in raziskovalce s področja zdravstvene nege in zdravstva, ki so prepoznani po svojem razvojnem in raziskovalnem delu v zdravstveni negi in širše. Prav tako so se konference udeležili dekani dveh šol in predsednici dveh pomembnih združenj v zdravstveni negi:

  • dr. Kari Toverud Jensen, dekanja Faculty of Nursing, Oslo, Norway,
  • dr. Paul Martin, dekan University of West of Scotland, Scotland, United Kingdom,
  • dr. Maria Arminda Mendes Costa, predsednica FINE – European Federation of Nurse Educators,
  • dr. Joy Merrell, Swansea University, Wales, United Kingdom, predsednica Upsilon Xi at large Chapter, Wales and STTI Europe Co-ordinator.