Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2010
Število strani: 246

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je organizirala in izvedla 1. simpozij z naslovom »Sindrom odvisnosti od alkohola – diagnostični in terapevtski vidiki«. Vsebinsko so simpozij zasnovali visokošolski učitelji Katedre za temeljne vede, organizacijsko je simpozij potekal pod okriljem Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Simpozij je znak uspešnega razvoja VŠZNJ na področju strokovnega delovanja kateder VŠZNJ.

Na simpoziju so sodelovali priznani visokošolski profesorji, raziskovalci in strokovnjaki iz slovenskega kliničnega okolja, ki se ukvarjajo z zdravljenjem odvisnih od alkohola in preprečevanjem tega pojava. Predavatelji so s svojimi predstavitvami povezali teorijo z izsledki raziskav in učinkovitimi metodami zdravljenja kroničnega alkoholizma. Program simpozija je zajemal področje preventive, epidemiologije, genske pogojenosti, klinična stanja, povezana z alkoholom, zdravljenje, zdravstveno nego, družbeni vidik alkoholizma in nova spoznanja na obravnavanih temah. Simpozij je udeležencem ponudil celovito strokovno informacijo in poudaril pomen povezovanja različnih strokovnjakov.

Pomemben dosežek 1. simpozija Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z naslovom Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki, je recenziran zbornik prispevkov, ki je dobro študijsko gradivo za klinična okolja in študente razlicnih študijskih programov na področju zdravstva.