Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2010
Število strani: 63

Zbornik je izšel v okviru projekta »Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika« (projekt št. OP RCV_VS-10-09), ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Zbornik vsebuje osem recenziranih prispevkov, ki pokrivajo več vsebinskih področij: komunikacijo (dobra komunikacija, empatija, medgeneracijsko komuniciranje), sodelovanje z generacijo Y v učnem okolju, klinično prakso (individualno delo študenta, klinična praksa, ocenjevanje študentov) ter izsledke raziskave VŠZNJ med kliničnimi mentorji in študenti.

V drugem delu zbornika, med prilogami, so zbrani različni obrazci Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki so namenjeni kliničnim mentorjem v učnih bazah.