Naslovnica_Kako_izboljsati_odnos_zdravstvnih_delavcev_v_klinicnem_okolju_in_studentov_zdravstvene_nege_do_gerontologije.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2010
Število strani: 63

Ogled zbornika v PDF obliki

Zbornik je izšel v okviru projekta »Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika« (projekt št. OP RCV_VS-10-09), ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Zbornik vsebuje osem recenziranih prispevkov, ki pokrivajo več vsebinskih področij: komunikacijo (dobra komunikacija, empatija, medgeneracijsko komuniciranje), sodelovanje z generacijo Y v učnem okolju, klinično prakso (individualno delo študenta, klinična praksa, ocenjevanje študentov) ter izsledke raziskave VŠZNJ med kliničnimi mentorji in študenti.

V drugem delu Zbornika, med prilogami, so zbrani različni obrazci Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki so namenjeni kliničnim mentorjem v učnih bazah in kakovostnemu izvajanju klinične prakse.SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami, Jesenice, 9. in 10. september, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 62, [41] str., obrazci. ISBN 978-961-92722-8-2. [COBISS.SI-ID 65227777]