Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2009
Število strani: 472

2. mednarodna znanstvena konferenca, ki jo je organizirala in izvedla Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, je ponudila priložnosti za povezovanje v znanju, raziskovalnih dosežkih, strokovnih novostih, izkušnjah, inovativnosti in v razvijanju novih predlogov medsebojnega povezovanja in sodelovanja.

Konferenca je potekala pod naslovom Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja. V plenarnem delu so sodelovali strokovnjaki s področja zdravstvenih ved iz Škotske, Avstrije, Hrvaške, Nemcije, Portugalske in Slovenije. Ob tej priložnosti je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice izdala recenzirani zbornik, ki prinaša oseminštirideset recenziranih prispevkov.