Naslovnica_Novi_trendi_v_sodobni_zdravstveni_negi.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2009
Število strani: 472

Ogled zbornika v PDF obliki

2. mednarodna znanstvena konferenca, ki jo je organizirala in izvedla Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, je ponudila priložnosti za povezovanje v znanju, raziskovalnih dosežkih, strokovnih novostih, izkušnjah, inovativnosti in v razvijanju novih predlogov medsebojnega povezovanja in sodelovanja.

2. mednarodna znanstvena konferenca je potekala pod naslovom Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja. V plenarnem delu so sodelovali strokovnjaki s področja zdravstvenih ved iz Škotske, Avstrije, Hrvaške, Nemcije, Portugalske in Slovenije. Ob tej priložnosti je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice izdala recenzirani zbornik, ki prinaša oseminštirideset recenziranih prispevkov.


2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 63346689]