Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2008
Število strani: 67

Zbornik predavanj z naslovom Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu vsebuje aktualne prispevke uglednih predavateljev, ki želijo v svojih prispevkih odgovoriti na vprašanje, kje smo in kaj potrebujemo na področju vodenja v zdravstvu.

Vsebina zbornika:

  • Ali so potrebne spremembe na področju vodenja zaposlenih v slovenskem zdravstvu? (doc. dr. Brigita Skela Savič)
  • Coaching - učinkovit pristop pri motiviranju zaposlenih (mag. Mia Bone)
  • Identiteta in avtoriteta v vodenju (Sandi Kofol)
  • Ravnovesje čustev in razuma v vodenju (Sandi Kofol)


Zbornik predavanj predstavlja pomemben vir informacij za študente, menedžerje in vodje v zdravstveni negi in vse tiste, ki jih to področje zanima.