Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu
Avtor: mag. Marija Turnšek Mikačić
Leto izdaje: 2008
Število strani: 62

Avtorica priročnika, mag. Marija Turnšek Mikačić je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na kateri je opravila tudi magisterij iz poslovne politike in organizacije. 17 let je bila raziskovalka na področju informacij za inovativno dejavnost (GZS, Ministrstvo za gospodarstvo, Iskra, Gorenje, Zlatorog, Lek,…) in prenos inovativne dejavnosti v proizvodnjo, šest let vodja Službe za ekonomske in tržne analize v tovarni Lek, pet let direktorica Sektorja za plan in analize pri podjetju Delo, predavateljica na višji šoli za predmet Ekonomika in menagement poslovanja, andragoško pedagoška izobrazba, NLP trener, študent NLP coach, sodna izvedenka za ekonomiko, avtorica vrste strokovnih člankov in publikacij, mentor študijskih krožkov, vodila izobraževalne programe in testiranja s področja vodenja, timskega dela, komuniciranja in motivacije v podjetjih KRKA, TRIMO, DANFOSS Ljubljana, AVON in Tehniškem šolskem centru Nova Gorica.