Naslovnica_Jaz_in_moja_kariera.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Jaz in moja kariera
Leto izdaje: 2008
Število strani: 152

Ogled zbornika v PDF obliki

Prispevki v zborniku predavanj Jaz in moja kariera predstavljajo zaokroženo teoretično znanje na področju kariere. Poleg tega so v zborniku objavljeni rezultati petih raziskav doktorskih disertacij in ene magistrske naloge, avtoric dr. Bojane Filej, mag. Andreje Kvas, dr. Saše Kadivec, dr. Suzane Mlinar, dr. Majde Pajnkihar in dr. Brigite Skela Savič. Raziskave vsebinsko posegajo na področje teme seminarja.

Zbornik predavanj predstavlja pomemben vir znanstvenih in strokovnih informacij za študente, menedžerje in vodje v zdravstveni negi in vse tiste, ki jih to področje zanima.


SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Jaz in moja kariera : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 151 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 60014081]