Jaz in moja kariera
Leto izdaje: 2008
Število strani: 152

Prispevki v zborniku predavanj Jaz in moja kariera predstavljajo zaokroženo teoretično znanje na področju kariere. Poleg tega so v zborniku objavljeni rezultati petih raziskav doktorskih disertacij in ene magistrske naloge, avtoric dr. Bojane Filej, mag. Andreje Kvas, dr. Saše Kadivec, dr. Suzane Mlinar, dr. Majde Pajnkihar in dr. Brigite Skela Savič. Raziskave vsebinsko posegajo na področje teme seminarja.

Zbornik predavanj predstavlja pomemben vir znanstvenih in strokovnih informacij za študente, menedžerje in vodje v zdravstveni negi in vse tiste, ki jih to področje zanima.