zbornik_kariera_naslovnica_2009.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Moja Kariera - Quo Vadis: Izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji
Leto izdaje: 2009
Število strani: 46

Ogled zbornika v PDF obliki

V zborniku si lahko na petinštiridesetih straneh preberete, kaj dr. D. Brečko piše o kariernem razvoju, kako vidi dr. B. Filej izhodišče za oblikovanje kariere v zgodovinskem pregledu izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji, sociološki pogled na razvoj zdravstvene nege v Sloveniji (M. Šlajmer Japelj in T. Lubi), o problemu izobraževanja medicinskih sester, kot ga vidijo na Zbornici-Zvezi (D. Klemenc). V Zborniku boste lahko prebrali tudi o tem, kdo je medicinska sestra v Sloveniji, o opolnomočenju medicinske sestre pri izboljševanju kakovosti zdravstvene obravnave (dr. A. Robida), o dejavnikih in kriterijih ustanavljanja novih srednjih zdravstvenih šol in visokostrokovnih šol (dr. B. Skela Savić), o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (mag. Z. Tičar, S. Lapanja, A. Kralj Pučko), o potrebah po medicinskih sestrah v Sloveniji (mag. T. Albreht) ter o kariernem razvoju medicinskih sester z vidika potreb prakse zdravstvene nege (E. Kos Grabnar, dr. S. Kadivec).


SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Moja kariera - quo vadis : izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 30. januar 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 46, [46] str., ilustr. ISBN 978-961-91988-5-8. [COBISS.SI-ID 62119937]