Naslovnica_Teorija_raziskovanje_in_praksa.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Teorija, raziskovanje in praksa - Trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2008
Število strani: 470
Cena: 20,00 EUR

Ogled zbornika v PDF obliki

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je ob izvedbi 1. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu z naslovom Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega, izdala zbornik predavanj z recenzijo, v katerem  je objavljenih devetinštirideset prispevkov s področja raziskovanja, promocije zdravja, etike, menedžmenta, mentorstva ter teorije in prakse zdravstvene nege.

Med uglednimi tujimi strokovnjaki so svoj prispevek v zborniku objavili dr. Alice Kiger in dr. Angela Kydd s Škotske, dr. Bernard Gibbon in Carolyn Gibbon iz Velike Britanije, dr. Andrea Thiekotter in dr. Melanie Deutmeyer iz Avstrije, iz Hrvaške gospa Branka Rimac s Hrvaške ter doc. dr. Brigita Skela Savic, dr. Marija Zaletel, dr. Bojana Filej, dr. Saša Kadivec, mag. Tamara Štemberger Kolnik, mag. Radojka Kobentar, mag. Ana Habjanic in mag. Jožica Ramšak Pajk iz Slovenije.


1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia, SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID
61351681]