Teorija, raziskovanje in praksa - Trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2008
Število strani: 470

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je ob izvedbi 1. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu z naslovom Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega, izdala zbornik predavanj z recenzijo, v katerem  je objavljenih devetinštirideset prispevkov s področja raziskovanja, promocije zdravja, etike, menedžmenta, mentorstva ter teorije in prakse zdravstvene nege.

Med uglednimi tujimi strokovnjaki so svoj prispevek v zborniku objavili dr. Alice Kiger in dr. Angela Kydd s Škotske, dr. Bernard Gibbon in Carolyn Gibbon iz Velike Britanije, dr. Andrea Thiekotter in dr. Melanie Deutmeyer iz Avstrije, iz Hrvaške gospa Branka Rimac s Hrvaške ter doc. dr. Brigita Skela Savic, dr. Marija Zaletel, dr. Bojana Filej, dr. Saša Kadivec, mag. Tamara Štemberger Kolnik, mag. Radojka Kobentar, mag. Ana Habjanic in mag. Jožica Ramšak Pajk iz Slovenije.