Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2010
Število strani: 92

Zbornik je izšel v okviru projekta Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika. V njem je zbranih 16 recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so bili predstavljeni na junijskem strokovnem posvetu z naslovom "Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika".

Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starih ljudi, s tem pa tudi naraščanje potreb starih ljudi po oskrbi in negi. Za kakovostno zdravstveno obravnavo starih ljudi in njihovih potreb je potrebno strokovno znanje. Tuja in domača spoznanja pa kažejo, da so posamezne poklicne skupine malo pripravljene na zdravstveno obravnavo in socialno skrb za starejše in da se malo strokovnjakov danes odloči, da bi svojo kariero razvijali na tem strokovnem področju. Zato je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želela s tem posvetom doseči, da bodo klinični mentorji in študenti razvijali pozitivni odnos do dela s starimi ljudmi v kliničnem okolju in pridobili sodobna znanja in veščine za delo z njimi. Na strokovnem posvetu je predavalo 11 domačih strokovnjakov s področja zdravstvene nege in družboslovnih ved. Povabilu sta se odzvali tudi dve tuji predavateljici, dr. Angela Kydd in dr. Iva Holmerova. Dr. Kydd je višja predavateljica s področja gerontologije na Univerzi West of Scotland - School of Health, Nursing and Midwifery. Dr. Holmerová je zdravnica, direktorica in svetovalka s področja geriatrije v Gerontološkem centru v Pragi. Strokovni posvet je del razvojnega projekta, v okviru katerega smo v juniju izvajali raziskavo med kliničnimi mentorji in študenti, v kateri smo proučevali stopnjo in vsebino znanj s področja gerontološke zdravstvene nege in oskrbe ter stališča s področja dela s starimi ljudmi. Z delom raziskave se je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice vključila v večjo mednarodno raziskavo s podobnimi raziskovalnimi izhodišči, katere nosilka je Univerza West of Scotland.