Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved
Leto izdaje: 2009
Število strani: 295

V pričujočem zborniku predavanj so zbrana predavanja študentov na 1. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved. Namen  konference, ki jo je organizirala Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je  namreč bil, da bodoči diplomanti v času študija predstavijo svoja kakovostna dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega ali seminarskega dela v okviru študija. Na konferenci so se predstavila tudi najboljša diplomska dela prve stopnje in magistrske naloge druge stopnje.

Študentska konferenca je sicer namenjena tudi izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija in predstavlja priložnost za nenehno izboljševanje kakovosti izobraževanja s področja zdravstvenih ved v slovenskem prostoru in krepi razvijanje medpoklicnega sodelovanja.

Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom varuhinje človekovih pravic, dr. Zdenke Čebašek – Travnik. Projekt je podprla Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.