Naslovnica_Partnerstvo_znanje_in_razvoj_v_studijo_zdravstvenih_ved.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved
Leto izdaje: 2009
Število strani: 295

Ogled zbornika v PDF obliki

V pričujočem zborniku predavanj so zbrana predavanja študentov na 1. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved. Namen  konference, ki jo je organizirala Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je  namreč bil, da bodoči diplomanti v času študija predstavijo svoja kakovostna dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega ali seminarskega dela v okviru študija. Na konferenci so se predstavila tudi najboljša diplomska dela prve stopnje in magistrske naloge druge stopnje.

Študentska konferenca je sicer namenjena tudi izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija in predstavlja priložnost za nenehno izboljševanje kakovosti izobraževanja s področja zdravstvenih ved v slovenskem prostoru in krepi razvijanje medpoklicnega sodelovanja.

Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom varuhinje človekovih pravic, dr. Zdenke Čebašek – Travnik. Projekt je podprla Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-7-2. [COBISS.SI-ID 63018497]