Moja_Kariera_2011-naslovna.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Moja kariera – Quo vadis: Specializacije v zdravstveni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2011
Število strani: 127
Cena: 15,00 EUR

Ogled zbornika v PDF obliki

Zbornik vsebuje prispevke o pomembni temi, ki postaja realnost v slovenskem prostoru – specializacije v zdravstveni negi. V njem je zbranih 17 prispevkov 23-ih domačih in tujih strokovnjakov. Tuji strokovnjakinji, dr. Fiona Murphy in mag. Anneyce Knight opisujeta razvoj in stanje na področju specializacij v Walesu in Angliji. Domači strokovnjaki pa so obravnavali teme kot so izobraževanje v Strategiji razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v RS za obdobje od 2011 do 2020; mednarodne usmeritve na področju podiplomskega izobraževanja v zdravstveni negi; izhodišča za razvoj specializacij; referenčne ambulante; financiranje specializacij; primer specializacije iz gerontologije. Del prispevkov obravnava specializacije z različnih vidikov; potreb zdrave in bolne populacije, glede na Zakon o zdravstveni dejavnosti, pogled medicinskih strok. Zbornik vsebuje tudi prispevke, v katerih so argumentirane potrebe po uvedbi specializacije in njihov vpliv na organizacijo zdravstvene obravnave na področju diabetesa, gerontologije, onkologije, anastezijske zdravstvene nege.


MOJA kariera - quo vadis : specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino : posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 8. 3. 2011 = My career : specialization in nursing - partnership between nursing and medicine / 4. posvet z mednarodno udeležbo = The 4th International Consultation, Ljubljana, 8. 3. 2011 ; [urednice Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011.