Moja kariera – Quo vadis: Specializacije v zdravstveni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2011
Število strani: 127

Zbornik vsebuje prispevke o pomembni temi, ki postaja realnost v slovenskem prostoru – specializacije v zdravstveni negi. V njem je zbranih 17 prispevkov 23-ih domačih in tujih strokovnjakov. Tuji strokovnjakinji, dr. Fiona Murphy in mag. Anneyce Knight opisujeta razvoj in stanje na področju specializacij v Walesu in Angliji. Domači strokovnjaki pa so obravnavali teme kot so izobraževanje v Strategiji razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v RS za obdobje od 2011 do 2020; mednarodne usmeritve na področju podiplomskega izobraževanja v zdravstveni negi; izhodišča za razvoj specializacij; referenčne ambulante; financiranje specializacij; primer specializacije iz gerontologije. Del prispevkov obravnava specializacije z različnih vidikov; potreb zdrave in bolne populacije, glede na Zakon o zdravstveni dejavnosti, pogled medicinskih strok. Zbornik vsebuje tudi prispevke, v katerih so argumentirane potrebe po uvedbi specializacije in njihov vpliv na organizacijo zdravstvene obravnave na področju diabetesa, gerontologije, onkologije, anastezijske zdravstvene nege.