Etiologija in patologija debelosti
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2011
Število strani: 191

»Razširjenost debelosti se je v zadnjih dveh desetletjih povečala za trikrat in predstavlja globalno epidemijo, saj prevalenca prekomerne prehranjenosti in debelosti v ZDA, deželah v razvoju in tudi v evropskih državah še vedno narašča. Debelost je velik javno zdravstveni problem v razvitem svetu in postaja vse večji zdravstveni in družbeno-ekonomski problem, ker je dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, določene vrste raka, respiratorne težave pri spanju, astmo, bolezni mehurja, osteoartritis in kronično bolečino v križu. Slovenija po podatkih sledi svetovnim trendom naraščajoče problematike debelosti.« (prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik)

Na simpoziju so sodelovali priznani visokošolski profesorji, raziskovalci in strokovnjaki iz slovenskega kliničnega okolja, ki se srečujejo in ukvarjajo z zdravljenjem ljudi s prekomerno telesno težo. 

Simpozij Katedre za temeljne vede Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice je že drugi po vrsti. Pomemben dosežek simpozija z naslovom Etiologija in patologija debelosti je recenziran zbornik prispevkov, ki je dobro študijsko gradivo za študente razlicnih študijskih programov na področju zdravstva.