Pisanje znanstvenega in strokovnega članka
Avtor: doc. dr. Brigita Skela Savič, izr. prof. dr. Lijana Zaletel-Kragelj, Andreja Mihelic Zajec, doc. dr. Brina Malnar, doc. dr. Naja Podlesek, doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, mag. Ema Dornik, doc. dr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Stanislav Šuškovič
Leto izdaje: 2011
Število strani: 75

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu organizirala enodnevno delavnico »Pisanje znanstvenega in strokovnega članka«, ki je bila namenjena širšemu krogu delujočih na področju zdravstva, ki se srečujejo z objavami svojih raziskovalnih rezultatov oziroma želijo svoje znanje na tem področju razširiti in nadgraditi.

"Potrebe sodobne družbe od diplomiranih medicinskih sester zahtevajo vedno več znanja. Po vzoru razvitih držav bo vedno bolj pomembno specialno znanje in delovanje zdravstvene nege na dokazih. Temelj razvoja znanja je raziskovalno delo. Za razvoj raziskovanja in dojemanje pomembnosti le-tega ima pomembno vlogo izobrazba medicinskih sester."