Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje
Avtor: Zbornik prispevkov
Leto izdaje: 2013
Število strani: 271

Izobraževanje je potekalo 22. novembra 2012 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Pediatrična klinika. Šola raziskovanja je namenjena študentom in kliničnim mentorjem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter drugim zdravstvenim delavcem, raziskovalcem in študentom, ki želijo obnoviti in nadgraditi znanja o raziskovanju in uporabnost le tega pri kliničnem delu. Z izbranimi vsebinami šole raziskovanja želimo pri udeležencih okrepiti razvojno usmerjenost, premislek o ustreznih pristopih in rešitvah pri problemih v kliničnem delu.