Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2012
Število strani: 176

Simpozij »Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv« je nastal v želji, da bi zdravstveni delavci in ostali strokovnjaki spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in mehanizme vključevanja starostnikov v programe, ki zagotavljajo večjo kakovost njihovega življenja. Staranje prebivalstva je trend, ki se mu ne moremo izogniti, lahko pa z njim uspešneje in bolj kakovostno upravljamo. Življenjepisi zdravih starih ljudi kažejo, da se lahko s primerno telesno dejavnostjo in zdravo prehrano uspešno izognejo dejavnikom tveganja za razvoj kroničnih bolezni in tako predstavljajo manjše breme za zdravstveni sistem.

Program simpozija je zajel vidike aktivnega staranja v tujih državah, demografske trende, vplive različnih dejavnikov na procese staranja, zdravstveno problematiko starostnikov in varnost njihove obravnave. Posebej so bili izpostavljeni odnosni, strukturni in teoretski modeli medgeneracijske solidarnosti, ki vodijo do višje kakovosti življenja starostnikov.