4. šola za klinične mentorje: Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in profesionalni razvoj
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2011
Število strani: 153

4. šola za klinične mentorje je potekala med 13. in 15. septembrom 2011. Osrednja tema je bila poklicna etika in profesionalni razvoj. Ob tej priložnosti je bil izdan zbornik šestnajstih prispevkov. Pet prispevkov so pripravile tuje predavateljice, tako da so napisani v angleškem ali hrvaškem jeziku. Preostali prispevki so v slovenskem jeziku.

Zbornik vsebuje teoretična znanja o etiki v moderni družbi in temeljnih etičnih načelih, o etičnih vidikih terapevtske komunikacije ter orodjih nevrolingističnega programiranja, o teorijah etike v zdravstveni negi, etiko v gerontološki in psihiatrični zdravstveni negi ter pri raziskovanju in publiciranju, o samorefleksiji etičnega delovanja, o humanizaciji v zdravstvu, o etičnem vidiku nasilja na delovnem mestu, o pacientovih pravicah, o nadomestnem materinstvu pri zdravstvenih delavcih, o diskriminaciji ranljivih skupin v zdravstveni negi ter o odgovornostih medicinskih sester.