moja_kariera_2012_zbornik.jpg

5. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2012
Število strani: 92

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v torek, 13. 3. 2012 V Ljubljani, City Hotel izvedla posvet z mednarodno udeležbo »Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti«. Na posvetu je sodelovalo 23 vabljenih aktivnih udeležencev iz zdravstva, visokega in srednjega šolstva in  dve vabljeni visokošolski učiteljici iz Univerze Swansea in Trinity College Dublin. Posveta so se aktivno udeležili predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu in predstavniki Zbornice zdravstvene in babiške nege, ki je bila tudi pokroviteljica posveta.

Izdan je bil zbornik posveta, v katerem je bilo zbranih 11 prispevkov.
 

Cilji posveta so bili:

•Podati informacije o standardih kakovosti visokošolskega izobraževanja v zdravstveni negi na primeru članic EU in predstaviti izkušnje v Sloveniji.
•Predstaviti in razpravljati o kompetencah in sposobnostih diplomantov na treh bolonjskih stopnjah ter njihovi umestitvi v klinično okolje.
•Razpravljati o potrebah zdravstvenega sistema in pričakovanjih managementa zdravstvene nege na področju visokošolskega izobraževanja v zdravstveni negi.
•Opredeliti nadaljnje aktivnosti in odgovornosti na področju izobraževanja na srednješolski in visokošolski ravni v RS iz vidika potreb zdravstvenega sistema, strategije razvoja zdravstvene nege in zmogljivosti za doseganje standardov kakovosti na področju srednješolskega in visokošolskega izobraževanja.
•Opredeliti možnosti za razvoj doktorskega študija.