7. šola za klinične mentorje: Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege: nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj
Leto izdaje: 2013
Število strani: 85

Izobraževanje za klinične mentorje pod naslovom  je potekalo 24. septembra 2013 v konferenčni dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju. V zborniku so med drugim zbrani prispevki o zunanji podobi mladih, o  pomenu osebne urejenosti študentov na kliničnem usposabljanju ter o zunanji podobi študentov zdravstvene nege v povezavi s tveganji za nastanek okužb pri zdravstveni obravnavi pacienta. 7. šola za klinične mentorje se je izvajala v sklopu projekta Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.