Zbornik_naslovnica_6sola_za_klinicne_mentorje_2013.jpg

Kazalo

E-naročilnica

7. šola za klinične mentorje: Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege: nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj
Leto izdaje: 2013
Število strani: 85

Izobraževanje za klinične mentorje pod naslovom  je potekalo 24. septembra 2013 v konferenčni dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju. V zborniku so med drugim zbrani prispevki o zunanji podobi mladih, o  pomenu osebne urejenosti študentov na kliničnem usposabljanju ter o zunanji podobi študentov zdravstvene nege v povezavi s tveganji za nastanek okužb pri zdravstveni obravnavi pacienta. 7. šola za klinične mentorje se je izvajala v sklopu projekta Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.

SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KALENDER SMAJLOVIĆ Sedina, PIVAČ Sanela. Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege: nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj : 7. šola za klinične mentorje. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 85 str.,ISBN 978-961-6888-12-7. [COBISS.SI-ID 75515905]