naslovnica-javno_zdravje.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega
Avtor: dr. Maja Sočan
Leto izdaje: 2013
Število strani: 215
Cena: 8,00 EUR

Učbenik na enem mestu združuje informacije, ki omogočajo dober pregled mnogovrstnih področij javnega zdravja. Opisuje razvoj javnega zdravja, jasno in pregledno obravnava področje epidemiologije, determinante zdravja in bolezni, zdravstvene politike, neenakosti v zdravju, osnove biostatistike, javnozdravstvene probleme itd. Z učbenikom Javno zdravje prihaja v slovenski prostor dragocen didaktičen pripomoček za učenje osnov s širokega področja javnega zdravja.

Sočan Maja. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice : Visoka šola zdravstveno  nego, 2013. ISBN 978-961-6888-09-7 [COBISS.SI-ID 75021057].