naslovnica-ucbenik_Intervencij.jpg

Kazalo

Izbrane intervencije zdravstvene nege – teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege. Visokošolski učbenik za zdravstveno nego
Avtor: Sanela Pivač et al. (eds.)
Leto izdaje: 2013
Število strani: 298
Cena: 13,00 EUR

Druga izdaja učbenika Izbrane intervencije zdravstvene nege je pomembna pridobitev za zdravstveno nego v slovenskem prostoru. Uvodne vsebine prispevajo k razumevanju zdravstvene nege in integraciji le te v zdravstvenem timu in širše. Posebna pozornost je namenjena varnosti in preprečevanju nevarnih dogodkov, kar so ključne dimenzije kakovostne sodobne zdravstvene obravnave. Sledijo poglavja, ki se osredotočajo na nekatere življenjske aktivnosti in intervencije na teh področjih ter značilnosti zdravstvene nege glede na vrsto in postopke obravnave.