Okužbe, povezane z zdravstvom
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2013
Število strani: 149

Okužbe, povezane z zdravstvom, so bile dolgo časa nekaj, o čemer se ni govorilo. Šele vzpostavitev sistemov kakovosti nam je te okužbe pomagala postaviti na pravo mesto. Danes so okužbe, povezane z zdravstvom, kazalnik kakovosti. V zadnjih dveh desetletjih se je uveljavilo področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave kot prioriteta na področju zdravstva. Po zgledu številnih evropskih držav smo tudi v Sloveniji vzpostavili sisteme spremljanja varnostnih incidentov, kazalnikov kakovosti zdravstvene obravnave ter priporočila za ukrepanje, z namenom izboljšanja izidov zdravljenja. 

Organizatorji simpozija so v program vključili veliko strokovnih avtoritet s posameznega področja. Tako vsebuje zbornik poleg štirih plenarnih predavanj tudi predavanja ločena na štiri vsebinske sklope: higiena rok, okužb osrednjih žilnih katetrov, pljučnice pri bolniku na mehanični ventilaciji, proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA).