okuzbe.jpg

Kazalo

E-naročilnica

Okužbe, povezane z zdravstvom
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2013
Število strani: 149
Cena: 20,00 EUR

Ogled zbornika v PDF obliki

Okužbe, povezane z zdravstvom, so bile dolgo časa nekaj, o čemer se ni govorilo. Šele vzpostavitev sistemov kakovosti nam je te okužbe pomagala postaviti na pravo mesto. Danes so okužbe, povezane z zdravstvom, kazalnik kakovosti. V zadnjih dveh desetletjih se je uveljavilo področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave kot prioriteta na področju zdravstva. Po zgledu številnih evropskih držav smo tudi v Sloveniji vzpostavili sisteme spremljanja varnostnih incidentov, kazalnikov kakovosti zdravstvene obravnave ter priporočila za ukrepanje, z namenom izboljšanja izidov zdravljenja.

Organizatorji simpozija so v program vključili veliko strokovnih avtoritet s posameznega področja. Tako vsebuje zbornik poleg štirih plenarnih predavanj tudi predavanja ločena na štiri vsebinske sklope: higiena rok, okužb osrednjih žilnih katetrov, pljučnice pri bolniku na mehanični ventilaciji, proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA).


GRMEK-KOŠNIK, Irena (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Okužbe, povezane z zdravstvom : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 150 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-11-0. [COBISS.SI-ID 75423233]