7. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi
Avtor: Zbornik prispevkov z recenzijo
Leto izdaje: 2014
Število strani: 88

7. posvet Moja kariera - Quo Vadis je tradicionalni posvet premikanja mej v razvoju zdravstvene nege. Tokrat so pri pripravi posveta združili moči Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (v preoblikovanju v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, sklep NAKVIS, 20. 2. 2014), Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem in Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Vsebina posveta je odražala našo skupno odgovornost in pripravljenost za razvoj nacionalnih standardov na področju visokošolskega izobraževanja v zdravstveni negi. Je odražala razumevanja, da EU Direktiva predstavlja le minimalni standard za izobraževanje reguliranih poklicev za posamezno državo in da se kakovost izvedbe izobraževanja v državi kaže v postavitvi nacionalnih standardov, njihovem preverjanju, mednarodnem primerjanju in naši sposobnosti razumevanja, da so kakovostni študijski programi odraz najnovejšega znanja, raziskovanja, informacijsko tehnološkega napredka, zdravstvenih potreb ljudi in strokovnih potreb kliničnega okolja, skozi sodobne pristope učenja. 
Osrednje sporočilo razpravljalcev posveta je bilo, da je s ciljem učinkovitosti v Sloveniji potrebno vzpostaviti kakovostno in mednarodno primerljivo izobraževanje v zdravstveni negi, bazični vstop v poklic pa naj predstavlja visokošolsko izobražen kader. Pred visokošolskimi zavodi je umestitev nove Direktive za izobraževanje in samoevalvacija učinkov magistrskega študija ter razvoj doktorskega študija, kjer so si bili udeleženci okrogle mize enotni, da potrebujemo skupni doktorski študij vseh visokošolskih zavodov in vključitev visokošolskih učiteljev iz tujine.