Naslovnica_8_sola_za_klinicne_mentorje.png

Kazalo

E-naročilnica

Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja
Avtor: Zbornik predavanj
Leto izdaje: 2014
Število strani: 96
Cena: 15,00 EUR

V Sloveniji nujno potrebujemo odločitev, kako bo potekalo izobraževanje v zdravstveni negi v prihodnosti, ki naj temelji na standardih razvitih držav in spoznanjih raziskav, ki proučujejo pomen znanj in stopnje izobrazbe na izide zdravstvene obravnave. Visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi potrebuje sprejem nacionalnih standardov, ki so nadgradnja Direktive 2013/55/EU, s katerimi bodo določeni kvantitativni in kvalitativni pogoji za izvajanje visokošolskega izobraževanja. Pomemben razvojni korak je univerzitetno izobraževanje v zdravstveni negi in doktorski študij zdravstvene nege. 

ŠOLA za klinične mentorje (8 ; 2014 ; Jesenice). Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji : količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj, Jesenice, 18. 9. 2014 ; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 79500801]