Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja
Avtor: Zbornik predavanj
Leto izdaje: 2014
Število strani: 96

V Sloveniji nujno potrebujemo odločitev, kako bo potekalo izobraževanje v zdravstveni negi v prihodnosti, ki naj temelji na standardih razvitih držav in spoznanjih raziskav, ki proučujejo pomen znanj in stopnje izobrazbe na izide zdravstvene obravnave. Visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi potrebuje sprejem nacionalnih standardov, ki so nadgradnja Direktive 2013/55/EU, s katerimi bodo določeni kvantitativni in kvalitativni pogoji za izvajanje visokošolskega izobraževanja. Pomemben razvojni korak je univerzitetno izobraževanje v zdravstveni negi in doktorski študij zdravstvene nege.