Kronične bolezni sodobne družbe: od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2014
Število strani: 174

Tema 5. simpozija Katedre za temeljne vede Fakultete za zdravstvo Jesenice Kronične bolezni je zelo pomembna tema in zajema široko področje. Tekom priprav smo želeli v simpozij združiti vsa področja, žal pa smo kmalu ugotovili, da tema presega enodnevno srečanje. Vsekakor smo se s predstavljenimi temami potrudili, da smo zajeli vsaj nekaj najpomembnejših področij preventive, zgodnje diagnostike, obravnave, zdravljenja, vodenja bolnika in paliative kroničnih bolezni.

Kronične bolezni se vse pogosteje pojavljajo zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe. V razvitih državah, kamor je uvrščena tudi Slovenija, so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem, in predstavljajo veliko breme zdravju prebivalstva ter finančno breme sistemu zdravstvenega varstva. Kronične nenalezljive bolezni predvsem srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen in kronične bolezni dihal predstavljajo velike javno-zdravstvene probleme kot tudi izzive za zdravje in razvoj družbe. Na kronične nenalezljive bolezni lahko uspešno delujemo z javno-zdravstvenimi ukrepi.

V preteklosti se je zdravstveni sistem bolj ali manj uspešno prilagajal novim spremembam. Kot na primer ustanovitev javnega zdravstva na začetku 20 stoletja, ki je obvladovalo širjenje nalezljivih bolezni, kasneje razvoj služb, ki so uspešno obvladovale urgentna stanja kot so infarkti. Danes je zdravstveni sistem ponovno na poti sprememb, saj je pred njim izziv učinkovitega preprečevanja in zdravljenja kroničnih bolezni.