Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2015
Število strani: 406

Na 8. mednarodni znanstveni konferenci, ki je potekala pod naslovom: »Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje« je bilo predstavljenih 52 prispevkov s strani domačih in tujih avtorjev. Na konferenci so s prispevki aktivno sodelovali tuji strokovnjaki iz Škotske, Estonije, Srbije, Norveške in Nemčije. Domači prispevki so bili predstavljeni tako s strani kliničnih okolij kot iz visokošolskih institucij in s strani magistrskih študentov.
Mednarodna znanstvena konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega mednarodnega in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih.

TEMATSKA PODROČJA:
•    znanje in na dokazih podprta zdravstvena nega
•    pacient kot del na dokazih temelječega dela
•    znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah
•    izboljševanje prakse s kliničnim raziskovanjem 
•    promocija zdravja
•    izboljševanje prakse s kliničnim raziskovanjem izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi
•    raziskovanje magistrskih študentov zdravstvene nege 
•    znanje in veščine za kakovostno profesionalno delo 
•    klinično raziskovanje
•    raziskovanje magistrskih študentov zdravstvene nege 
•    raziskovanje in na dokazih temelječe delo
•    uvajanje izboljšav 
•    raziskovanje magistrskih študentov zdravstvene nege