Teorije in modeli zdravstvene nege: kako jih uporabiti na kliničnih problemih?
Avtor: Zbornik predavanj
Leto izdaje: 2015
Število strani: 123

Na 9. šoli za klinične mentorje, ki je potekala 17. 9. 2015 je 17 predavateljev razpravljalo o Teorijah in modelih zdravstvene nege, o Uporabnosti teoretičnih modelov v kliničnem okolju ter o Kliničnem usposabljanju kot procesu nenehnega izboljševanja. Predavali so predavatelji iz FZJ in učnih baz FZJ (Psihiatrična bolnišnica Begunje, Reševalna postaja UKC Ljubljana, ZD Kranj, ZD Metelkova, Klinika Golnik, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice, ZD Ljubljana).