9. posvet Moja kariera - Quo vadis, posvet z okroglo mizo: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajno
Avtor: Zbornik predavanj
Leto izdaje: 2016
Število strani: 63

Slovenija se po podatkih OECD uvršča med države z najmanjšim deležem visokošolsko izobraženih medicinskih sester med članicami Evropske unije. Stanje, ki je v največji meri posledica slabo urejenega sistema izobraževanja v zdravstveni negi na vseh ravneh, od srednje šole do doktorskega študija, zavira razvoj stroke in znanosti, s tem pa negativno vpliva tudi na splošni družbeni razvoj.

Kako vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi v Sloveniji, je bila osrednja tema že 9. posveta MOJA KARIERA – QUO VADIS.